Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 84 od 29.11.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 84 od 29.11.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ukrajini
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori
Vlada
 • UREDBA o osnovima i merilima za uvećanje plate i druga novčana primanja profesionalnog pripadnika Vojske Srbije za vreme rada u inostranstvu
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za unapređenje proizvodnje i tržišta rakije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Instituta za evropske studije u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za stočarstvo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Komisije za azil
 • REŠENJE o razrešenju direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Erozija” društvo s ograničenom odgovornošću Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Erozija” društvo s ograničenom odgovornošću Niš
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove „Andrićev institut” u Višegradu, Republika Srpska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove „Andrićev Institut” u Višegradu, Republika Srpska
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-11711/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-11847/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-11854/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo sa ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo sa ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije u 2018. godini i na neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Predlog pravilnika o radu VD „Zapadna Morava” d.o.o. Kraljevo
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12031/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12032/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12033/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12034/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12037/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12038/2019
 • PROGRAM o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019–2026. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu i postupku izbora članova komisije, pravu i visini naknade za rad u komisijama, uslovima, metodologiji, načinu rada i odlučivanja revizione komisije i sadržaju izveštaja o stručnoj kontroli
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • REŠENJE o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika
 • ISPRAVKA Rešenja Ministarstva finansija – Uprave za duvan 02-33 broj 609-1/19
 • ISPRAVKA Rešenja Ministarstva finansija – Uprave za duvan 02-33 broj 609-2/19
Drugi državni organi i državne organizacije
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Prijepolje
OGLASI

Podelite: