Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 84 od 20.9.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 84 od 20.9.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Danskoj
 • ODLUKA o imenovanju savetnika predsednika Republike Vlada
 • STRATEGIJA razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac — Kopaonik — Novi Pazar — Tutin sa elementima detaljne regulacije
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8671/2017
 • REŠENJE o uvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8672/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8673/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8675/2017
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Programa o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 — 2020. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o ispitu o profesionalnoj osposobljenosti za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta
 • PRAVILNIK o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta
 • PRAVILNIK o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • PRAVILNIK o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, „ Sigas” d.o.o. Požega
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JKP „Suboticagas”, Subotica
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JKP „Toplana–Šabac”, Šabac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „ Sigas” d.o.o. Požega
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Suboticagas”, Subotica
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Toplana–Šabac”, Šabac
OGLASI

Podelite: