Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 84 od 2.11.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • ODLUKA o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
 • PRAVILNIK o prometu na veliko medicinskih sredstava
 • PRAVILNIK o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 84 od 2.11.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije
 • ODLUKA o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za izvršenje naloga iz presude Evropskog suda za ljudska prava i rešavanje pitanja javnog duga Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Studentskog centra Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Studentskog centra Niš
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Zubin Potok
 • REŠENJE o imenovanju člana Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10430/2018-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10431/2018-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10434/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10435/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10432/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10433/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća za skloništa ostvarenog u 2017. godini
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10452/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10451/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10511/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10512/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10523/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10559/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o registraciji medicinskog sredstva
 • PRAVILNIK o prometu na veliko medicinskih sredstava
 • PRAVILNIK o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica
 • PRAVILNIK o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca
 • PRAVILNIK o metodologiji utvrđivanja referentnih cena investicije za obračun IPARD podsticaja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1110/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1111/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1123/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1124/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1125/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1126/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1127/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1128/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1129/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1130/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1131/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1132/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
 • ODLUKA o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o izmeni Odluke o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 4. novembra 2018. godine
 • ODLUKA o utvrđivanju konačnog broja birača za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine, putem elektorske skupštine
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kontroli sprovođenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
Druge organizacije
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav”, Arilje
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: