Објављен „Службени гласник РС“ број 83 од 28.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 83 од 28.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
 • УРЕДБА о измени Уредбе о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2022. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о платама полицијских службеника
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0315/21-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2022. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања делатности јавног бележника
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Полет”, Пландиште

Поделите: