Објављен „Службени гласник РС“ број 83 од 27.11.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2019. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 83 од 27.11.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Мароко
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Јапану
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о службеној легитимацији и службеној значки директора и државних службеника запослених у Дирекцији за управљање одузетом имовином који раде на пословима извршења
 • ПРАВИЛНИК о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 32878/16, Гопић против Србије и 3 друге представке
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 70716/16 и 4125/17, Стојановић против Србије и Миленовић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 53661/13, Марковић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 56065/10, Миловановић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 21388/15, Алмаши против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 27929/10 и 52120/13), Пурић и Р. Б. против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0162/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0487/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0858/18-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2019. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2019. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Грађевинске дирекције Србије као једночланог друштва са ограниченом одговорношћу
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Рашка
ОГЛАСИ

Поделите: