Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 82 od 22.7.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 82 od 22.7.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Katar
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Mauritaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rabatu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Mauritaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rabatu
Vlada
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • ISPRAVKA Rešenja o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kraljevo
 • REŠENJE o ovlašćenju za ispitivanje otpada
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00429/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00977/2014-22
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-171/2021
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0575/20-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0199/21-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Monus d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Komunal Mali Iđoš” iz Malog Iđoša
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Sopot”
OGLASI

Podelite: