Објављен „Службени гласник РС“ број 82 од 20.8.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 82 од 20.8.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0214/19-11
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0287/19-11
Друге организације
  • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 729/21
  • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 730/21
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Кучево”, Кучево
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Кнић
ОГЛАСИ

Поделите: