Објављен „Службени гласник РС“ број 81 од 5.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 81 од 5.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”
 • УРЕДБА о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024. године
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2020. годину
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Комисије за давање дозволе за улазак на територију Републике Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Котону, Република Бенин
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта криптоимовинског регулаторног оквира у Републици Србији
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд – Нови Београд са Законом о јавним предузећима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са п.о. Крушевац
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4359/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4552/2020
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Ираклиону, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” а.д. за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за сениоре, у Београду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4523/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4525/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4556/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4557/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4574/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности и непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености прелаза
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4415/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4416/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4418/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4401/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4402/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4403/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4405/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4414/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4417/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4419/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4420/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4421/2020
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период 2020–2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о легализацији оружја
 • РЕШЕЊЕ о установљавању Ловишта „Драгомировац”
 • РЕШЕЊЕ о установљавању Ловишта „Велики Јастребац”
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-316/2015
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00146/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00147/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00148/2020-01
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о измени и допуни Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
ОГЛАСИ

Поделите: