Објављен „Службени гласник РС“ број 81 од 31.8.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 81 од 31.8.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
 • УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечје недеље” у 2017. години
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за имплементацију пројекта кинеско-српског парка пријатељства у Смедереву
 • ОДЛУКА о образовању Радне група за решавање неизмирених потраживања Министарства одбране и ЈП „Југоимпорт — СДПР” према Савезној Демократској Републици Етиопији, Републици Судан и предузећу „Техноимпорт” — Република Куба
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за подршку праћења реализације пројеката, улагања у реконструкцију и/или изградњу клиничких здравствених центара
 • ОДЛУКА председника Владе 01 број 021-00-16/2017
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата извршних директора у Одбору директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата извршних директора у Одбору директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија карго”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија карго”, Београд
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Републиком Грчком
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Републиком Грчком
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког комитета са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Савета за координацију пројеката
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о допуни решења о именовању председника и чланова Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8334/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8335/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8383/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8336/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8337/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8331/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8332/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8379/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8384/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8385/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
 • ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0412/15-11
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Фискалног савета
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Фискалног савета
Друге организације
 • ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о утврђивању цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ОДЛУКА о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Алексинац
ОГЛАСИ

Поделите: