Објављен „Службени гласник РС“ број 81 од 26.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2018. године
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 81 од 26.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Кладово и образовању Привременог органа општине Кладово
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Кула и образовању Привременог органа општине Кула
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Тринидад и Тобаго
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Антигва и Барбуда, Гренада и Комонвелт Доминика
 • ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о образовању Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије и заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Научног института за ветеринарство „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Научног института за ветеринарство „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора „Отворени универзитет Суботица”, друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Научног института за ветеринарство „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Научног института за ветеринарство „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за финансирање локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кула
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Санто Домингу, Доминиканска Република
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Санто Домингу, Доминиканска Република
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10086/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10083/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10093/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10087/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10088/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10091/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10096/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10090/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10099/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10092/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10085/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10089/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10101/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10084/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10097/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10098/2018
 • РЕШЕЊЕ o додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10094/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Крушевац” у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Одбојкашког савеза Србије за организовање Европског првенства за сениорке, у Београду 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10201/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10218/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10262/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10263/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10269/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9897/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9957/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10185/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2018. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
ОГЛАСИ

Поделите: