Објављен „Службени гласник РС“ број 81 од 21.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 81 од 21.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о додели одликовања
Влада
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2022. годину

Поделите: