Објављен „Службени гласник РС“ број 81 од 16.8.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 81 од 16.8.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • РЕШЕЊЕ о допунама Решења број 515-01-7239/2021-07 од 12. августа 2021. године
Друге организације
  • АНЕКС Посебног колективног уговора за полицијске службенике
  • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца

Поделите: