Објављен „Службени гласник РС“ број 8 од 5.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 8 од 5.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштинe града Зајечара и Скупштине општине Косјерић
  • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштинe општинe Прешево
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
Правосуђе
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 50104/10 и девет других, Свиленгаћанин и други против Србије
Друге организације
  • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе „Каленић”

Поделите: