Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 8 od 31.1.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 8 od 31.1.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o podacima i poslovima značajnim za sistem odbrane koji se moraju čuvati i štititi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka i o kriterijumima za popunu radnih mesta na kojima se ti zadaci i poslovi obavljaju
 • UREDBA o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2020. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana
 • UREDBA o izmeni Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene regionalnog Kolubarskog sistema snabdevanja vodom
 • ODLUKA o visini troškova ispitivanja sorti i godišnjim troškovima održavanja prava oplemenjivača biljnih sorti
 • ODLUKA o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za pružanje podrške u postupku proglašenja turističkih prostora Vranjska Banja, Jošanička Banja, Vrdnik, Petrovaradin i Vinča
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju na položaj Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o razrešenju direktora Jugoslovenske kinoteke — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Jugoslovenske kinoteke
 • REŠENJE o razrešenju direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju članova i imenovanju članova i zamenika članova — predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Tbilisiju, Gruzija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mađarske u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja i finansijski plan „Koridori Srbije” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Transportgas Srbija” d.o.o. Novi Sad za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JVP „Srbijavode” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Infrastruktura železnice Srbije” a.d. za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-586/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-589/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-642/2020
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
Ministarstva
 • PRAVILNIK o radu saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu Posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-01128/2019-22
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-01097/2019-22
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-01134/2019-22
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-01142/2019-22
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-01104/2019-22
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-01117/2019-22
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o davanju dozvole za obavljanje delatnosti, trgovanju i nadzoru nad radom robne berze
 • PRAVILNIK o minimalnoj sadržini Pravila poslovanja robne berze
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u januaru 2020. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0853/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0297/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0025/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-873/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0378/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0486/18-11
 • LISTA akata o izdavanju, suspenziji ili stavljanju van snage operativnih dozvola
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Urbanizam”, Pančevo
OGLASI

Podelite: