Објављен „Службени гласник РС“ број 8 од 31.1.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 8 од 31.1.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка
Влада
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • ИСПРАВКА Одлуке о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о одређивању водних јединица и њихових граница
 • ПРАВИЛНИК о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1971
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1977
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1983
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2157
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2243
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2244
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2245
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2246
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2247
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2248
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2018/77
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2018/81
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали у току 2018. године
 • ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
ОГЛАСИ

Поделите: