Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 79 od 7.11.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 79 od 7.11.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
  • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije — šefa Misije Republike Srbije pri NATO u Briselu
Vlada
  • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu
  • ODLUKA o otkupu dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu pre roka dospeća
  • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
  • REŠENJE o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone „Šumadija” u Kragujevcu
Pravosuđe
  • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 7129/15, Sinđelić i drugi protiv Srbije
  • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41375/16, Mladenović protiv Srbije i 2 druge predstavke
  • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 22640/16, Stojković protiv Srbije

Podelite: