Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 79 od 6.8.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 79 od 6.8.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o načinu čuvanja, uzorkovanja, skladištenja i uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini
 • UREDBA o operativnim rezervama derivata nafte, uglja i drugih energenata
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Smederevu
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG-13 Beograd–Valjevo–Loznica sa elementima detaljne regulacije
 • ODLUKA o osnivanju Obrazovno-naučnog centra za promociju pedagoških nauka
 • ODLUKA o utvrđivanju industrijskog objekta „Stara crepana i ciglana” – Terra u Kikindi za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju mera zaštite, granice zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline Stare kuće porodice Žujović u Nemenikućama, nepokretnog kulturnog dobra
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za granične prelaze u Republici Srbiji
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Projektnog saveta i Upravnog odbora Projekta unapređenje zemljišne administracije u Srbiji u cilju realizacije obaveze iz Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra u Kragujevcu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7277/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7371/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7347/2021-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7348/2021-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7351/2021-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7350/2021-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7346/2021-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7386/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7387/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti DTD Vodoprivrednog društva „Srednja Bačka” d.o.o. Bečej za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije”, Niš za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama i izmeni Statuta Javnog preduzeća „Pošta Srbijeˮ, Beograd
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Serbia“
 • REŠENJE Vlade 05 broj 023-7142/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Trgovište, Republika Srbija sa opštinom Krnjak, Republika Hrvatska
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7381/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7382/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7391/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7400/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7404/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7260/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7259/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7262/2021
 • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine
 • ISPRAVKA Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca
Ministarstva
 • PRAVILNIK o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržini i izgledu obrasca za prijavu vrste i količine mineralnih đubriva, odnosno sredstava za zaštitu bilja, odnosno deterdženata sa fosfatima
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. godinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije za period od 2021. godine do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine na životnu sredinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u julu 2021. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: