Објављен „Службени гласник РС“ број 79 од 31.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 79 од 31.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-153/2018
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6300/2017
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж 13422/2018
Републичка изборна комисија
  • ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
  • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
  • ИСПРАВКЕ Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године

Поделите: