Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 78 od 3.8.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 78 od 3.8.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o izmenama Zakona o kulturi
  • ZAKON o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti
Predsednik Republike
  • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Svetoj Luciji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu
Ministarstva
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2021. godinu
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o specifikaciji registra infrastrukture
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma
  • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja
Druge organizacije
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: