Објављен „Службени гласник РС“ број 78 од 3.8.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 78 од 3.8.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о изменама Закона о култури
  • ЗАКОН о измени Закона о библиотечко-информационој делатности
Председник Републике
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Светој Луцији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
Министарства
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о спецификацији регистра инфраструктуре
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: