Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 78 od 29.5.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • IZMENA USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 78 od 29.5.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2020. godini
 • ODLUKA o proglašenju 2020. godine za godinu solidarnosti i saradnje
 • ODLUKA o određivanju močvare od međunarodnog značaja za upis u Spisak močvara od međunarodnog značaja
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Iraklionu, Republika Grčka
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Instituta za standardizaciju Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4214/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4313/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4314/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4332/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4338/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4361/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem službenosti prolaza
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-3915/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-3918/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4048/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4054/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4058/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3879/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3884/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3886/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3903/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3904/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3905/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3907/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3908/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3910/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3911/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3912/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3913/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3914/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3916/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3917/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3919/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4043/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4044/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4046/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4049/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4050/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4056/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4057/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4059/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4061/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4063/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4296/2020-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-3965/2020-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4298/2020-1
 • IZMENA USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • PRAVILNIK o poslovima na kojima se sudijama, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad
 • NAREDBA o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • STRUČNO UPUTSTVO za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/2021. godinu
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-173/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-174/2020-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd 
OGLASI

Podelite: