Објављен „Службени гласник РС“ број 78 од 12.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 78 од 12.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА o измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8319/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8324/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8325/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8327/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8321/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8309/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8308/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8326/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8315/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8316/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8318/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8313/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8314/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8312/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8311/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8310/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8317/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8320/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8306/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8307/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8330/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8331/2023
Правосуђе
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Врховном јавном тужилаштву
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију главног јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, А број 482/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, А број 483/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 472/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 473/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 474/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 475/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 476/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 477/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 478/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, А број 479/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, А број 480/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, А број 481/23
 • ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију главног јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

Поделите: