Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 77 od 8.9.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 77 od 8.9.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za sopstvene potrebe u Bečeju
 • ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju organa, lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za razmatranje predloga polaznih osnova za pristup studiranju i prijem u visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra informisanja i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva sporta
 • REŠENJE o razrešenju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječarˮ sa sedištem u Zaječaru
 • REŠENJE o imenovanju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječarˮ sa sedištem u Zaječaru
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke u Prištini
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Ivo Andrić”, Priština
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke u Prištini
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Ivo Andrić”, Priština
 • REŠENJE o razrešenju Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima
 • REŠENJE o imenovanju Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7944/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8077/2023
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-8006/2023
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-8009/2023
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-8010/2023
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-8012/2023
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-8018/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezulat, 05 broj 661-7748/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezulat, 05 broj 661-7745/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezulat, 05 broj 661-7746/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezulat, 05 broj 661-7742/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezulat, 05 broj 661-7747/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezulat, 05 broj 661-7743/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezulat, 05 broj 661-7737/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezulat, 05 broj 661-7741/2023
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica za 2023. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2024. godinu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Osečina
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-2153/2019
 • REŠENJE Ustavnog suda broj 13619/2019 i izdvojeno mišljenje sudije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamate Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o upravljanju rizicima koji nastaju po osnovu aktivnosti koje je banka poverila trećim licima
 • ODLUKA o izmeni Odluke o upravljanju rizicima banke
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga
 • UPUTSTVO o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju naknada prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije
OGLASI

Podelite: