Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 77 od 8.7.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 77 od 8.7.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o privremenoj meri utvrđivanja prioriteta prevoza u železničkom saobraćaju koji se obavlja na mreži pruga Republike Srbije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Bogojevu
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Boljevcima
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za posebne namene – marine u Golupcu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini
 • ODLUKA o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2023. godini
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju Prvog međunarodnog sajma vina „Vinska vizija Otvoreni Balkan”
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-5364/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-5372/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-5415/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5356/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5357/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Kazahstan u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža – Most” Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5485/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5495/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5253/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5256/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5262/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5312/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5313/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5248/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5250/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5259/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5261/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5316/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5319/2022
 • REŠENJE Vlade 05 broj 465-5366/2022
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o objavljivanju i odlaganju insajderskih informacija
 • PRAVILNIK o spisku lica sa pristupom insajderskim informacijama i ažuriranju spiska lica sa pristupom insajderskim informacijama
 • PRAVILNIK o sadržini obaveštenja lica koje obavlja dužnost rukovodioca ili lica koje je povezano sa licem koje obavlja dužnost rukovodioca i okolnostima u kojima izdavalac može da odobri trgovanje tokom perioda zabrane trgovanja
 • PRAVILNIK o investicionim preporukama
 • PRAVILNIK o postupcima koji se mogu smatrati manipulacijom na tržištu, postupcima za sprečavanje i otkrivanje zloupotrebe na tržištu i prijavljivanju sumnjivih transakcija
 • PRAVILNIK o istraživanju tržišta
 • PRAVILNIK o novčanim kaznama
 • PRAVILNIK o izveštavanju javnih društava
 • PRAVILNIK o odobravanju statusa kvalifikovanog investitora i vođenju registra
 • PRAVILNIK o primeni izuzetaka od obaveze objavljivanja prospekta
 • PRAVILNIK o prospektu
 • PRAVILNIK o Službenom registru informacija
 • PRAVILNIK o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva
 • PRAVILNIK o organizacionim uslovima za pružanje investicionih usluga, obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga i upravljanje rizicima
 • PRAVILNIK o pravilima postupanja investicionog društva prilikom pružanja usluga
 • PRAVILNIK o davanju dozvole za rad organizatoru tržišta i uslovima za poslovanje mesta trgovanja i sistematskih internalizatora
 • PRAVILNIK o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • PRAVILNIK o davanju saglasnosti na imenovanje članova organa uprave organizatora tržišta, investicionog društva, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i sistema odobrenih objava (APA)
 • PRAVILNIK o davanju dozvole za obavljanje delatnosti usluge sistema odobrenih objava (APA), organizacionim zahtevima i objavama podataka
 • PRAVILNIK o kriterijumima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja izdavalaca javnih društava
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju upisnine i članarine Komore javnih izvršitelja
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: