Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 77 od 31.10.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o poštanskim uslugama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 77 od 31.10.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o poštanskim uslugama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
Vlada
 • ODLUKA Vlade 05 broj 217-10955/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju cene za pristup sistemu za prenos električne energije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije
Druge organizacije
 • ODLUKA o određivanju cena za pristup sistemu za prenos električne energije
 • ODLUKA o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
OGLASI

Podelite: