Објављен „Службени гласник РС“ број 77 од 31.10.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о поштанским услугама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 77 од 31.10.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о поштанским услугама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о информационој безбедности
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину
Влада
 • ОДЛУКА Владе 05 број 217-10955/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о одређивању цене за приступ систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Друге организације
 • ОДЛУКА о одређивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
ОГЛАСИ

Поделите: