Објављен „Службени гласник РС“ број 77 од 26.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 77 од 26.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Уставни суд
  • РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУо-42/2020 и издвојено мишљење судије
Републичка изборна комисија
  • ПРАВИЛА о раду бирачких одбора на координираном спровођењу свих избора расписаних за 21. јун 2020. године
  • РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
Други државни органи и државне организације
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2020. године

Поделите: