Објављен „Службени гласник РС“ број 77 од 17.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 77 од 17.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Шајкашка” друштво с ограниченом одговорношћу Нови Сад
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Регулације”, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат”, друштво с ограниченом одговорношћу, Кикинда
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Дунав Тиса Дунав Водопривредног друштва „Средња Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Бечеј
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Подунавље”, друштво с ограниченом одговорношћу, Ковин
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Западна Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Сомбор
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1002/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1003/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије број, 119-05-1004/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1005/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1012/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1013/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1014/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1015/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1016/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1017/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01006/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01007/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01008/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01009/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01010/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01011/2018-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 203/07, Грујић против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-020-00-0122/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-020-00-0274/17-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности” општине Гаџин Хан
ОГЛАСИ

Поделите: