Објављен „Службени гласник РС“ број 76 од 7.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 76 од 7.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 • ЗАКОН о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дуалном образовању
 • ЗАКОН о измени Закона о просветној инспекцији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о високом образовању
 • ЗАКОН о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије
 • ЗАКОН о измени и допуни Закона о култури
 • ЗАКОН о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину доказивања испуњености услова којим се одлагање прикључења на преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем не примењује на електране које користе варијабилне изворе енергије

Поделите: