Објављен „Службени гласник РС“ број 76 од 7.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 76 од 7.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3809/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-853/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-854/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-855/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-856/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-857/2022-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0050/19-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

Поделите: