Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 76 od 25.10.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za avgust 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 76 od 25.10.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Koreji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Tunis
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2019. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine
 • UREDBA o načinu obučavanja i kategorijama građana koje za potrebe odbrane zemlje obučava Ministarstvo odbrane
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Jermenije, nosioce običnih pasoša
 • ODLUKA o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Republici Jermeniji
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Ber Ševi, Država Izrael
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica — Beograd (Batajnica)
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš — granica Republike Severne Makedonije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za strateško rešavanje otvorenih pitanja vezanih za banje i banjska lečilišta
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o imenovanju direktora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Studentski centar „Beograd”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Ustanove Studentski centar „Beograd”
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije Ibar, Zubin Potok
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije Ibar, Zubin Potok
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Ber Ševi, Država Izrael
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10420/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10416/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10419/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10414/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10422/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10427/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10411/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10409/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10413/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10426/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10424/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10423/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10425/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10417/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10242/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10236/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2020. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta
 • REŠENJE o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa za stavljanje u promet fiskalne kase
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10708/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10709/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10716/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10659/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10468/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10469/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10662/2019
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Nacionalnog programa bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kriterijumima za određivanje nusproizvoda i obrascu izveštaja o nusproizvodima, načinu i rokovima za njegovo dostavljanje
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za upis u Registar nusproizvoda i Registar otpada koji je prestao da bude otpad
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
 • NAREDBA o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongioformnih encefalopatija i drugih bolesti životinja koje se mogu preneti sporednim proizvodima životinjskog porekla u Republiku Srbiju
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izdavanju i osnovnim obeležjima numizmatičkog novca s likom Nikole Tesle
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0474/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0589/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0180/18-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za avgust 2019. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2020. godini
OGLASI

Podelite: