Објављен „Службени гласник РС“ број 75 од 9.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 75 од 9.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Исламске Републике Иран
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Питештију, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Напуљу, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Зрењанин” у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 535-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 535-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 506-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 506-2/18
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-512/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-517/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-518/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-519/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-520/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-521/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-523/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-524/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-525/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-526/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-555/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-556/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-557/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-558/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-559/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-560/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00529/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00530/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00531/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00532/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00533/2018-09
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
ОГЛАСИ

Поделите: