Објављен „Службени гласник РС“ број 75 од 5.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 75 од 5.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових услова
Републичка изборна комисија
  • УКУПАН ИЗВЕШТАЈ о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање

Поделите: