Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 75 od 27.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2021. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 75 od 27.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici
 • UREDBA o proglašenju Spomenika prirode „Kovačevića pećinaˮ
 • UREDBA o izmeni Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg”
 • ODLUKA o izmenama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Srbijagasˮ, Novi Sad sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izmenama i dopunama osnivačkog akta društvenog preduzeća „Beogradski sajam” sa potpunom odgovornošću Beograd
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadarˮ
 • ODLUKA o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2022. godini
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Nacionalne koalicije za smanjenje energetskog siromaštva
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Gornji Banat” društvo sa ograničenom odgovornošću Kikinda za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Gornji Banat” društvo sa ograničenom odgovornošću Kikinda za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža – Most” Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću, Sombor za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo sa ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo sa ograničenom odgovornošću Zrenjanin za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga u Javnom preduzeću „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade i nacionalnog sportskog priznanja za ostvaren sportski rezultat
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za ostvaren sportski rezultat, 05 broj 661-6889/2021
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za ostvaren sportski rezultat, 05 broj 661-6892/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6489/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6491/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6494/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6496/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6497/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6502/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6626/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6653/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6681/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6703/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6495/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6498/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6501/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6505/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6680/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6682/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6702/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6704/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6824/2021
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje investicionim fondovima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini troškova izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0467/20-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2021. godine
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa za period januar–maj 2021. godine
OGLASI

Podelite: