Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 74 od 14.5.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 74 od 14.5.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • NAREDBA o prestanku važenja Naredbe o ograničenju kretanja na prilazima otvorenom prostoru i objektima prihvatnih centara za migrante i centara za azil
  • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
Narodna banka Srbije
  • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu
  • ODLUKA o dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
  • ODLUKA o dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Podelite: