Објављен „Службени гласник РС“ број 74 од 14.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 74 од 14.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • НАРЕДБА о престанку важења Наредбе о ограничењу кретања на прилазима отвореном простору и објектима прихватних центара за мигранте и центара за азил
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту
  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности

Поделите: