Објављен „Службени гласник РС“ број 74 од 1.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 74 од 1.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5041/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5130/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5193/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5191/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5190/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5195/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5196/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5160/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5159/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5157/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5158/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Република Србија и Гуверније Асуана, града Асуана, Арапска Република Египат
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Пазара, Република Србија и града Дамијета, Арапска Република Египат
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о измени Правилника о раду ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5189/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5192/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5194/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5214/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5224/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5109/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5113/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5115/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5116/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5132/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5118/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5119/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5128/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5134/2022
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 344-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 344-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 344-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 344-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 365-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 365-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 365-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 365-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 365-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 365-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 409-1/22
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-87/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-398/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-654/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-689/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-692/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-693/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-694/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-697/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-699/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-710/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-721/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-732/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 740-03-1959/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-20/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-21/2022-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0629/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0466/21-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора ЈП „Ужице развој”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ужице развој”, Ужице
ОГЛАСИ

Поделите: