Објављен „Службени гласник РС“ број 73 од 13.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 73 од 13.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи
 • ИЗМЕНА Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају шефа Кабинета Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара, број 361-377/19
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара, број 361-391/19
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара, број 361-400/19
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара, број 361-412/19
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара, број 361-423/19
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара, број 361-441/19
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара, број 361-465/19
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара, број 361-488/19
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана, број 361-688/19
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана, број 361-691/19

Поделите: