Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 72 od 7.10.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 72 od 7.10.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Vlada
  • UREDBA o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane

Podelite: