Објављен „Службени гласник РС“ број 72 од 31.8.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 72 од 31.8.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужној Африци
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Украјини
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при сталној делегацији Републике Србије при УНЕСКО у Паризу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији
Влада
 • СТРАТЕГИЈА заштите података о личности за период од 2023. до 2030. годинe
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7244/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7246/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7343/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7391/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7127/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7245/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7247/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7340/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7341/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7342/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7384/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7386/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7387/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7388/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7389/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7390/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7393/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7394/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7395/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7397/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима за израду пројекта рекултивације пољопривредног земљишта
 • ПРАВИЛНИК о контроли производних способности и процени приплодне вредности домаћих животиња
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању водних тела површинских и подземних вода
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00650/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00668/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00675/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00676/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00677/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00679/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00680/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00686/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00687/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00691/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00692/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00693/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00698/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00699/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00700/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00701/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00702/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00703/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00706/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00707/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00708/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00710/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00713/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00718/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00719/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00733/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-8/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-9/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 475-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 475-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 475-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 475-4/23
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2023. године
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике
ОГЛАСИ

Поделите: