Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 72 od 29.6.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 72 od 29.6.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna banka Srbije
  • ODLUKA o privremenoj meri koja se odnosi na izračunavanje kapitala banke
Republička izborna komisija
  • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine
  • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
  • NAREDBA o izmeni i dopuni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
  • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u junu 2022. godine

Podelite: