Објављен „Службени гласник РС“ број 72 од 29.6.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 72 од 29.6.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине
  • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине
Други државни органи и државне организације
  • НАРЕДБА о измени и допуни Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2022. године

Поделите: