Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 72 od 26.7.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 72 od 26.7.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole
 • PRAVILNIK o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 819/08, Hrvatska gospodarska komora protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o uspostavljanju mreža GNSS permanentnih stanica
 • PRAVILNIK o primeni tehnologije globalnog navigacionog satelitskog sistema u oblastima državnog premera i katastra
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u junu 2017. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2017. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u drugom kvartalu 2017. godine
 • LISTA o dopuni Liste lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-5507/2017
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-5508/2017
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Hammeum”, Prokuplje
OGLASI

Podelite: