Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 72 od 16.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 72 od 16.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva, biotečnosti, komprimovanog prirodnog gasa, utečnjenog prirodnog gasa i vodonika
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima, kriterijumima i sadržini projekata za sve vrste geoloških istraživanja
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG-13 Beograd–Valjevo–Loznica sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-12830/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-325/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-366/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-383/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-412/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-450/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-516/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-529/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-568/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-21/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-24/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-25/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-26/2021-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini inicijative za pokretanje postupka naknadne kontrole
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac
OGLASI

Podelite: