Објављен „Службени гласник РС“ број 71 од 28.6.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 71 од 28.6.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 111
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 112
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 113
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 114
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 115
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 116
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 117
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 118
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 119
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 120
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 121
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 122
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 123
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 124
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 125
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 126
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 127
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 128
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 129
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 130
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 131
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 132
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 133
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 134
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 135
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 136
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 137
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 138
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 139
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 140
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 141
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 142
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0367/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0467/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0655/20-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство”, Бојник

Поделите: