Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 71 od 25.9.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 71 od 25.9.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ODLUKA o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije
Vlada
  • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac — Kopaonik — Novi Pazar — Tutin sa elementima detaljne regulacije
  • STRATEGIJA za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019–2023. godine
Republička izborna komisija
  • REŠENJE o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine
OGLASI

 

Podelite: