Објављен „Службени гласник РС“ број 71 од 25.9.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 71 од 25.9.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору вицегувернера Народне банке Србије
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац — Копаоник — Нови Пазар — Тутин са елементима детаљне регулације
  • СТРАТЕГИЈА за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019–2023. године
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
ОГЛАСИ

 

Поделите: