Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 71 od 21.7.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 71 od 21.7.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • ODLUKA o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o traženju pomoći u oblasti zaštite i spasavanja
 • ODLUKA Vlade 05 broj 110-6466/2017
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o razrešenju člana Privremenog organa opštine Vučitrn
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Saveta Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o imenovanju direktora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Arhiva Srbije i Crne Gore
 • REŠENJE o imenovanju direktora Arhiva Jugoslavije
 • REŠENJE o razrešenju direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6906/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6909/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6917/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6918/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6911/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Srbije od 1. januara do 31. decembra 2016. godine i Završni račun Turističke organizacije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6847/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6930/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6946/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6948/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6950/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6951/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6756/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6757/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6758/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6759/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6760/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6766/2017
 • REŠENJE o izmenama i dopuni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sastavu, načinu rada i postupku pred drugostepenom lekarskom komisijom
 • PRAVILNIK o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila
 • PRAVILNIK o sadržini i izgledu obrasca potvrde za vozača i načinu vođenja evidencije o potvrdama za vozače
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
 • NAREDBA o izmenama Naredbe o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu
 • REŠENJE o upisu u Registar političkih stranaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-468/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-639/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-589/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-845/2017-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-16/2017-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-17/2017-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-18/2017-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema električne energije
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Jedinstvo”, Kladovo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Jedinstvo”, Kladovo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva”, Pančevo
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Putevi” iz Kraljeva
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Putevi” iz Kraljeva
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog energetskog preduzeća „Toplana”, Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo” iz Kraljeva
OGLASI

Podelite: