Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 71 od 12.5.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 71 od 12.5.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu

Podelite: