Објављен „Службени гласник РС“ број 70 од 23.8.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 70 од 23.8.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката
  • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7604/2023
  • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7605/2023
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
  • ИСПРАВКА Уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години
Народна банка Србије
  • РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Извор”, Владимирци
ОГЛАСИ

Поделите: